1398/03/20 09:41
حضور مدير كل دفتر در جلسه هم انديشي جهت برنامه ريزي و ارائه راهكار هاي اجرايي به منظور تحقق شعار سال
مدیر کل دفتر در جلسه هم اندیشی جهت برنامه ریزی و ارائه راهکار های اجرایی به منظور تحقق شعار سال که در محل دفتر مناطق محروم کشور در تهران برگزار گردید، شرکت نمود.

در این جلسه، در خصوص راهکار های اجرایی شعار امسال، بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved