1398/10/03 08:08
برگزاري دوره آموزشي مديريت بحران و راه اندازي خانه هاي هلال در شهرستان زرنديه
دوره آموزشی مدیریت بحران و راه اندازی خانه های هلال در شهرستان زرندیه با حضور اعضای محترم شوراهای اسلامی روستا و دهیاران بخش های مرکزی و خرقان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

دوره آموزشی مدیریت بحران و راه اندازی خانه های هلال در شهرستان زرندیه با حضور اعضای محترم شوراهای اسلامی روستا و دهیاران بخش های مرکزی و خرقان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved